Zaspół


Aleksander Kleszcz

Lekarz dentysta – właściciel

W 2002 roku ukończył wydział lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a w roku 2004 ukończył wydział stomatologiczny Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

Członek ICOI/DGOI/PSI, Implantolog Fellowship. Obecnie aktywnie uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach implantologicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu implanty wszczepiane są przez niego w sposób profesjonalny i bezpieczny.


Izabela Jurczyńska

Asystentka stomatologiczna